Mijn kind komt naar het ziekenhuis ...

Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor kinderen een spannende en stressvolle gebeurtenis kan zijn, die soms heel wat vragen met zich meebrengt. Wij proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te geven via onze kinder- en jongerenwebsite, aarzel dus niet om samen met jouw kind het geplande onderzoek of de behandeling te overlopen, dit kan rust geven. Samen met het volledige team willen wij het verblijf van u en uw kind zo aangenaam mogelijk maken.

Op consultatie

Voor een dagopname

Voor een hospitalisatie

Kinder liaisonpsychiatrie

De laatste jaren zijn er meer en meer kinderen en jongeren met psychische problemen. Door de coronacrisis zijn deze problemen nog toegenomen. De wachtlijst voor kinderen met dergelijke problemen zijn lang en af en toe komt het tot crisissituaties. Deze kinderen komen dan soms terecht op de spoedafdeling, de pediatrie of de polikliniek. Om deze kinderen beter te helpen wil men via gestructureerde samenwerking een brug slaan tussen de algemene kindergeneeskunde en de kinderpsychiatrie om zo de beste zorg voor deze kinderen te kunnen garanderen. Sinds 1 augustus beschikt het Sint-Andriesziekenhuis, in het kader van een pilootproject, over een erkenning voor kinder liaisonpsychiatrie. Het ziekenhuis is zeer tevreden deze psychische zorg (die eigenlijk toch een basiszorg zou moeten zijn) regionaal voor kinderen te kunnen aanbieden.

Aanpak

Het liaisonteam biedt kortdurende, geplande opnames aan. Cruciaal hierbij is het tweesporenbeleid waarbij getracht wordt een antwoord te formuleren op zowel de lichamelijke klachten als de zorgen rond psychisch welbevinden. Deze opnames hebben tot doel rust te brengen, multidisciplinaire observatie en ruimere beeldvorming afgestemd op de aanmeldingsklacht en de hulpvraag. Het is de bedoeling samen te werken met het reeds geïnstalleerde hulpverleningsnetwerk rond het aangemelde kind/jongere. Indien er nog geen netwerk is hebben we als doel de aanzet te geven tot uitbouw van een netwerk/vervolgtraject.

Doelgroep

Kinderen/jongeren van 0 tot 14 jaar met lichamelijke klachten en bezorgdheden over hun algemeen psychisch welzijn (thuis, school, vrije tijd,…). Kinderen komen in het Sint-Andriesziekenhuis terecht via:

  • Spoedgevallendienst
  • Polikliniek kinderpsychiatrie en pediatrie
  • Eerstelijnshulp: huisartsen, psychologen
  • Vanuit netwerk geestelijke gezondheid: CGGZ (centrum geestelijke gezondheidszorg), WINGG (West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheidszorg)
  • Integrale jeugdhulpverlening
  • CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Team

Alle patiënten worden opgevolgd door een multidisciplinair liaison team. Dit team bestaat uit kinderartsen, een kinderpsychiater, een kinderpsycholoog, een psychiatrisch verpleegkundige, een fysiotherapeut, een diëtiste, de verpleegkundigen pediatrie en de spelbegeleidsters. Afgestemd op de hulpvraag worden de benodigde teamleden ingezet en zetten ze hun kennis en expertise in. Dit met als doel samen op weg te gaan, in goede samenwerking met de verwijzer en afgestemd op het kind/jongere en hun gezin.

Bekijk hier de infofolder

Onze dokters

Dr. Kristien De Jaeger
Kinderarts

Dr. Joke Persyn
Kinderarts

Dr. Kristien Evens
Kinderarts

Dr. Peter Vandenbroeck
Kinderarts

Dr. Delphine Dinneweth

Kinderarts

Dr. Jana Vanwymelbeke

Assistent in opleiding

Waar kan u ons vinden?

Bruggestraat 84
8700 TIELT

T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be

Kinderafdeling
3de verdieping
T 051 42 52 70

Secretariaat
T 051 42 52 69
secretariaat.ped@sintandriestielt.be

Het secretariaat is bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 12.00u en van 14.00 en 18.00u. Uitzonderlijk op vrijdag van 8.00 tot 12.00u en van 14.00 tot 16.00u.) Buiten deze uren kunt u ons voor dringende problemen bereiken via 051 42 52 70.


Multidisciplinaire praktijk Aalter

Sint-Maria-Aalterstraat 25
9880 AALTER

T 051 42 52 69
secretariaat.ped@sintandriestielt.be