Mijn kind komt naar het ziekenhuis ...

Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor kinderen een spannende en stressvolle gebeurtenis kan zijn, die soms heel wat vragen met zich meebrengt. Wij proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te geven via onze kinder- en jongerenwebsite, aarzel dus niet om samen met jouw kind het geplande onderzoek of de behandeling te overlopen, dit kan rust geven. Samen met het volledige team willen wij het verblijf van u en uw kind zo aangenaam mogelijk maken.

Op consultatie

Voor een dagopname

Voor een hospitalisatie

Kinder liaisonpsychiatrie

De laatste jaren zijn er meer en meer kinderen en jongeren met psychische problemen. Door de coronacrisis zijn deze problemen nog toegenomen. De wachtlijst voor kinderen met dergelijke problemen zijn lang en af en toe komt het tot crisissituaties. Deze kinderen komen dan soms terecht op de spoedafdeling, de pediatrie of de polikliniek. Om deze kinderen beter te helpen wil men via gestructureerde samenwerking een brug slaan tussen de algemene kindergeneeskunde en de kinderpsychiatrie om zo de beste zorg voor deze kinderen te kunnen garanderen. Sinds 1 augustus beschikt het Sint-Andriesziekenhuis, in het kader van een pilootproject, over een erkenning voor kinder liaisonpsychiatrie. Het ziekenhuis is zeer tevreden deze psychische zorg (die eigenlijk toch een basiszorg zou moeten zijn) regionaal voor kinderen te kunnen aanbieden.

Aanpak

Het Sint-Andriesziekenhuis biedt kortdurende, geplande opnames aan voor 2 kinderen, telkens van maandag tot vrijdag. Deze opnames hebben tot doel rust te brengen, observatie en inschatting van de problematiek. Het kan gaan om angstproblematiek, gedragsproblematiek, eetstoornissen met acute nood, tweesporenbeleid bij kinderen met psychosomatische klachten.

Doelgroep

Alle kinderen van 0 tot en met 14 jaar die zich in een milde kinderpsychiatrische crisissituatie bevinden. Kinderen komen in het Sint-Andriesziekenhuis terecht via:

  • Spoedgevallendienst
  • Polikliniek kinderpsychiatrie en pediatrie
  • Eerstelijnshulp: huisartsen, psychologen
  • Vanuit netwerk geestelijke gezondheid: CGGZ (centrum geestelijke gezondheidszorg), WINGG (West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheidszorg)
  • Integrale jeugdhulpverlening
  • CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Team

Alle patiënten worden gevolgd door een multidisciplinair team van kinderartsen en kinderpsychiaters, verpleegkundigen pediatrie en kinderpsychiatrisch verpleegkundigen, een kinderpsycholoog en spelbegeleidsters. Iedere hulpverlener zal zijn kennis en expertise gebruiken om tot een optimale behandeling te komen en dit in goede samenwerking met de verwijzer alsook met de betrokken familieleden.

Bekijk hier de infofolder

Onze dokters

Dr. Kristien De Jaeger
Kinderarts

Dr. Joke Persyn
Kinderarts

Dr. Kristien Evens
Kinderarts

Dr. Peter Vandenbroeck
Kinderarts

Dr. Trees Kempen

Assistent in opleiding

Waar kan u ons vinden?

Bruggestraat 84
8700 TIELT

T 051 42 51 11
info@sintandriestielt.be

Kinderafdeling
3de verdieping
T 051 42 52 70

Secretariaat
T 051 42 52 69
secretariaat.ped@sintandriestielt.be

Het secretariaat is bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 12.00u en van 14.00 en 18.00u. Uitzonderlijk op vrijdag van 8.00 tot 12.00u en van 14.00 tot 16.00u.) Buiten deze uren kunt u ons voor dringende problemen bereiken via 051 42 52 70.


Multidisciplinaire praktijk Aalter

Sint-Maria-Aalterstraat 25
9880 AALTER

T 051 42 52 69
secretariaat.ped@sintandriestielt.be